Guru Telugu Movie Trailer (2K HD) | Venkatesh | Ritika Singh | Mumtaz Sorcar | Sudha | #GuruTrailer